Antigraffiti program Prahy 5 na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 5
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Postup přihlášení do Antigraffiti programu

Zájemce podá vyplněnou přihlášku na Úřad Městské části Praha 5 (pošta, podatelna, e-mail, datová schránka).

  1. Místní šetření s technikem provádějící firmy
  2. Vypracování návrhu smlouvy vč. podmínek ze strany zájemce.
  3. Doporučující a schvalovací proces MČ P5.
  4. Podpis smlouvy
  5. Zahájení prací dle uzavřené Smlouvy

Kontaktní místo

Úřad Městské části Praha 5,
Odbor bytů a privatizace,
Nám. 14. října 4, Praha 5,
V. patro.

Kontaktní osoby: Marcela Justová, Pavla Synková

E-mail: graffiti@praha5.cz

Telefon: 257 000 125 (v případě nepřítomnosti hlasová schránka)

Přihláška: Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu *.docx nebo *.pdf.

Přihláška   Přihláška

Přihláška